Säätiö

Oulun läänin talousseuran maataloussäätiö on perustettu vuonna 1966. Säätiön yleishyödyllisenä tarkoituksena on tukea maatalouden, kotitalouden ja puutarhaviljelyn sekä niihin liittyvien muiden tuotanto- ja toimialojen neuvonta- ja tutkimustyötä. Tavoitteena on myös edistää  muuta yleistä maataloudellista ja kotitaloudellista neuvontatyötä Oulun läänin talousseuran alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö

  • antaa taloudellista tukea ja myöntää avustuksia maataloutta sekä siihen liittyvää tutkimusta, neuvontaa ja muuta yleistä maataloutta edistävää toimintaa varten. Tuet ja avustukset on tarkoitettu ensi sijassa ProAgria Oululle ja sen jäsenyhdistyksille, mutta myös muille niiden kanssa yhteistyötä tekeville, maa- ja kotitalousneuvontaa tarjoaville ja tutkimustyötä tekeville yhteisöille, niiden jäsenille ja säätiöille
  • järjestää opinto-, neuvonta- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta alan valistusta
  • hankkii ja levittää toiminta-alaansa koskevaa kirjallisuutta