Oulun läänin Talousseuran historiaa

Sivistyneen, yhteiskunnallisista ja taloudellisista asioista kiinnostuneen varamaaherra Abraham Stjernschanzin pyynnöstä pidettiin Oulun maistraatin kokous 18.10.1826. Kokouksessa päätettiin perustaa taloudellinen seura Oulun lääniä varten.

Maaherra Stjernschanz ja kaupunginlääkäri Gustaf Toppelius laativat ehdotuksen säännöiksi, jotka yleinen kokous hyväksyi 14.6.1828 Oulun kaupungin pakkahuoneella pidetyssä kokouksessa. Seuran nimeksi päätettiin Oulun läänin Huoneenhallituksen seura.
Senaatti hyväksyi säännöt 9.7.1828. Seuran ensimmäinen varsinainen kokous pidettiin Oulun pakkahuoneella 18.12.1828.

Keskeisiä syitä läänintalousjärjestelmään olivat pitkät välimatkat ja heikot kulkuyhteydet Etelä-Suomen ulkopuolella. Läänintalousseurojen päätehtäviksi asetettiin niittyviljelyn, taloudenpidon, maatalouden sivuelinkeinojen, kotiteollisuuden ja uudisviljelyn edistäminen.

Oulun läänin talousseuran toimialue kattoi Oulun läänin, johon vuonna 1828 kuului myös Lapin lääni. Kun neuvonta-alue oli yhä liian laaja, vuonna 1899 perustettiin Peräpohjolan Maanviljelysseura ja vuonna 1904 Kajaanin Maanviljelysseura.

Oulun läänin Talousseuran valtuuskunta kokoontui 24.11.1969 syyskokoukseen viimeisen kerran siinä muodossa ja tehtävässä, joka sille oli kuulunut. Sen työtä jatkoi Oulun Maatalouskeskus - vuoden 1992 jälkeen nimellä Oulun Maaseutukeskus.

Niitty- ja uudisviljelyn edistäminen olivat Talousseuran päätehtäviä. Ojankaivukilpailu Oulun läänin Talousseuran 100-vuotisjuhlanäyttelyssä Oulussa Kasarmin kentällä 29.6.-1.7.1928.

Lisätietoa Talousseuran alkuvuosista
Talouseuran toimitilat