Apurahat ja avustukset 2018

07.05.2018

Oulun läänin talousseuran maataloussäätiö jakoi vuoden 2018 apurahat ja avustukset 7.5. Oulun Pohtossa.

Väitöskirja-apurahat

Alakärppä Emmi, 5 000 €    
Aihe: Ilmastonmuutos ja Suomen metsät: männyn sopeutumiseen osallistuvat perintötekijät ja niiden säätely                                            
Jaros Anna, 5 000 €   

Aihe: Integrated modelling of northern groundwater systems (Pohjoisten pohjavesisysteemien integroitu mallinnus)                                        

Muut tutkimushankkeet

Karppinen Katja, 5 000 €   
Aihe: Mustikan marjan kypsymisen ja flavonoidibiosynteesin säätely
Luonnonvarakeskus, Hiltunen Lea, 5 000 €    
Aihe: Maaperän kosteudenhallinnan merkitys perunan satotuotossa – kenttäkokeet                                            
Kärkkäinen Johanna, 5 000 €
    
Aihe: Jätebiomassojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen ja muuntaminen arvokkaiksi peruskemikaaleiksi                                            
4dBarn Oy,  Huotari Virpi, 5 000 €
    
Aihe: Lypsyrobottinavettatutkimuksen jatkokehittäminen ja kansainvälisen julkaisun laatiminen

Neuvontatyön avustukset

ProAgria Oulu ry, 59 000 €
Osaamisen kehittäminen, kansainväliset verkostot ja innovatiiviset hankkeet
Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, 20 000 €
Neuvontatyön kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla
Oulun Kalatalouskeskus, 10 000 €
Neuvontatyön kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla