Apurahat ja avustukset 2017

03.05.2017

Oulun läänin talousseuran maataloussäätiö jakoi vuoden 2017 apurahat ja avustukset 2.5. Oulun Pohtossa. Säätiön tarkoituksena on tukea maatalouden, biotalouden, kotitalouden ja puutarhaviljelyn neuvonta- ja tutkimustyötä Pohjois-Pohjanmaalla.

Väitöskirja-apurahat

Heikkinen Marja, 5 000 €    
Väitöskirjan/tutkimuksen aihe: Eurooppalaisen hanhen kesytyshistoria       
Pesonen Janne, 5 000 €    
Väitöskirjan/tutkimuksen aihe: Kemiallisia tutkimuksia tavoitteena biotuhkien eko-, kustannus- ja materiaalitehokas hyödyntäminen.         
Huusko Maija Karoliina, 5 000 €    
Väitöskirjan/tutkimuksen aihe: Mykoritsasieniyhteisöjen dynamiikka suhteessa sukkession ja häiriöiden aikaansaamiin muutoksiin boreaalisissa ja subarktisissa metsissä    
Tyrmi Jaakko, 5 000 €    
Väitöskirjan/tutkimuksen aihe: Metsämännyn paikallissopeutumisen perinnöllisen tausta tutkimus 
Edesi Jaanika, 5 000 €    
Väitöskirjan/tutkimuksen aihe: Valon laadun vaikutus perunan (Solanum tuberosum L.) syväjäädytykseen -väitöskirjatyön loppuun saattaminen
Menberu Meseret, 5 000 €    
Väitöskirjan/tutkimuksen aihe: Turvevaltaisten latvavaluma-alueiden hydrologia: teoreettisia ja hydrologisia työkaluja turvemaiden ojituksen, kunnostamisen sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksien tutkimiseen
Isokangas Elina, 5 000 €    
Väitöskirjan/tutkimuksen aihe: Luonnolliset merkkiaineet pohjavesistä riippuvien ekosysteemien karakterisoinnissa ja hallinnassa. 

Muut avustukset

ProAgria Oulu ry, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja Oulun Kalatalouskeskus, 80 000
Tuki kohdennettu erikseen nimettyihin projekteihin.