Apurahat ja avustukset 2016

26.04.2016

Oulun läänin talousseuran maataloussäätiö jakoi vuoden 2016 apurahat ja avustukset 25. huhtikuuta Oulun Pohtossa. Säätiön yleishyödyllisenä tarkoituksena on tukea alueensa maatalouden, kotitalouden ja puutarhaviljelyn, niihin liittyvien tuotanto- ja toiminta-alojen neuvontaa ja tutkimusta sekä muuta yleistä maatalouden ja kotitalouden edistämistä ja neuvontaa.

Apurahat 2016

Alakärppä Emmi, 4 000 €    
Väitöstyö/tutkimus: Epigeneettisen säätelyn merkitys männyn sopetumisessa erilaisiin ympäristöihin         
Pesonen Janne, 4 000 €    
Väitöstyö/tutkimus: Kemiallisia tutkimuksia tavoitteena biotuhkien eko-, kustannus- ja materiaalitehokas hyödyntäminen.         
Eskelinen Riku, 4 000 €    
Väitöstyö/tutkimus: Veden hallinta ojitetuilla turvemailla Boreaalisella vyöhykkeellä.         
Isokangas Elina, 4 000 €    
Väitöstyö/tutkimus: Luonnolliset merkkiaineet pohjavesistä riippuvien ekosysteemien karakterisoinnissa ja hallinnassa.    

Avustukset 2016

Heikkilä Anneli, 500
Pölytyspalvelun toteuttaminen marjaviljelyksillä
Hiltunen Lea, 4 000 €    
Kompostien ja biologisten torjuntavalmisteiden hyödyntäminen luomuperunatuotannon kasvitautien hallinnassa
Lappalainen Katja, 4 000 €    
Jätetärkkälyksen modifiointi ja hyödyntäminen raskasmetalli-ionien ja ravinteiden erottamisessa vesiliuoksista
ProAgria Oulu ry, 75 000
Tukihakemus erikseen nimettyihin projekteihin