Vuoden 2014 apurahat ja avustukset

30.04.2014

Oulun läänin talousseuran maataloussäätiö jakoi vuoden 2014 apurahat 30. huhtikuuta Oulun Pohtossa. Maatalouden ja siihen liittyvien tuotanto- ja toiminta-alojen tutkimukseen myönnettiin 21 000 euroa seuraavasti:

Kilpimaa Sari, 4 000 euroa
Väitöstyö: Biokaasutuksessa muodostuvan hiilijäännöksen aktivointi ja hyödyntämismahdollisuudet

Kuokkanen Matti, 4 000 euroa
Tutkimushanke: Bioteknisesti modifioidun kuitulietteen eko- ja kustannustehokas hyödyntäminen

Akanegbu Justice, 4 000 euroa
Väitöstyö: Development of modeling methods to study nutrient fluxes from boreal catchments and water quality responses in lakes under eutrophication pressure (Lake Kitka case)

Karjalainen Mikko, 3 000 euroa
Väitöstyö: Tutkimuksia vehnäsellun fraktioinnista. Solujen fraktioituminen painelajittelussa, hydrosyklonnifraktioinnissa ja flotaatiossa.   

Postila Heini, 4 000 euroa
Väitöstyö: Turvetuotannon valumavesien käsittely ojotetuilla kosteikoilla ympärivuotisesti

Maijala Arvo, 1 000 euroa
Eri omenapuulajikkeiden ja havukasvien menestymisen tutkiminen Pohjois-Suomessa

Paakkari Anna-Kaisa, 1 000 euroa
MTT:n Siittola-avustajakurssi 2014